Коментовані зразки документів ТОМ 3. Спадщина. Виконавче провадження.

Коментовані зразки документів ТОМ 3. Спадщина. Виконавче провадження. Збільшити
98

Ціна: 98 грн.

Артикул: 23 Нема в наявності

Мова книги

Українська

Телефони для замовлень:

093 975 74 68 — Life :)
097 93 83 611 — Київстар

Опис

У третьому томі книги серед іншого розглянуто особливості відчуження підприємства як єдиного майнового комплексу, види нормативно-правових актів і порядок набрання ними чинності, а також нотаріального оформлення договорів оренди та купівлі-продажу нерухомого майна за участі дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні, підстави винесення нотаріусами постанов про відмову у вчиненні протестів векселів за матеріалами нотаріальної практики. Висвітлено питання посвідчення договорів купівлі-продажу майна підприємств-банкрутів та посвідчення фактів, що мають юридичне значення. Проаналізовано проблемні питання корпоративного права та застосування окремих норм сімейного та цивільного законодавства. Надано практичні рекомендації щодо реєстрації дубліката правочину і посвідчення правочинів за участі осіб, які відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера. Наведено пам’ятку нотаріусу при проведенні виїмки та обшуку і т. ін.
Для нотаріусів, суддів, правників, викладачів та студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів.


 

ЗМІСТ

ОЛЕНА ЧУЄВА

ПОСВІДЧЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 12

ОЛЕНА ТИМОФЄЄВА

ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНА

ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ 15

Додаток

Зразок договору купівлі-продажу майна у випадку досудової санації 26

НАТАЛІЯ САУТЕНКО

ВИДИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ І ПОРЯДОК НАБРАННЯ НИМИ ЧИННОСТІ 28

ІННА СПАСИБО-ФАТЄЄВА

ВІДЧУЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЄДИНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ 32

ІРИНА ЖИЛІНКОВА

КОНЦЕПЦІЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ ЗА НОВИМ СІМЕЙНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 34

Зразок

шлюбного договору 40

ЄВГЕН МІЧУРІН

НОВЕ ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ДОГОВІР РЕНТИ 41

Додаток

Зразок договору ренти квартири 49

ГАННА КОХАН

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ІНОЗЕМНОГО ПРАВА

В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 51

Додаток 1

Зразок апостиля 54

Додаток 2

Перелік держав, з якими Україна має двосторонні (багатосторонні) угоди про відмову

від легалізації офіційних документів 54

Додаток 3

Список країн-учасниць Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 року, що скасовує вимоги легалізації іноземних офіційних документів 55

Додаток 4

Лист Міністерства юстиції України від 21.02.2002 р. № 38-44-291 56

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

ОТЧУЖДЕНИЕ АКТИВОВ ПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В НАЛОГОВОМ ЗАЛОГЕ 57

Додаток

Зразок договору купівлі-продажу майна, що знаходиться в податковій заставі 64

Анжелика КОЗИНА, Николай КОЖАН

ЗАЧЕМ ПРОСТО, ЕСЛИ МОЖНО СЛОЖНО (К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ ОТМЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ) 66

ОЛЕНА ЧУЄВА

ПОДАТКОВА ЗАСТАВА; ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ — ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ 69

СВІТЛАНА ГАВРИЛОВА

СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНИМ ТА КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ 72

Зразок

виконавчого напису 77

ВІКТОРІЯ АНОХІНА

ДОГОВОРИ ЗА СІМЕЙНИМ КОДЕКСОМ 78

ИННА СПАСИБО-ФАТЕЕВА

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС — ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 84

ДМИТРО ЖУРАВЛЬОВ

ДОВІРЕНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТА ЇЇ ФОРМА ПРИ НОТАРІАЛЬНОМУ ПОСВІДЧЕННІ ПРАВОЧИНУ 95

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА

1. З ЯКОГО МОМЕНТУ ПЕРЕХОДИТЬ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА АКЦІЇ, ЩО ОТРИМАНІ У СПАДЩИНУ, І ЯКИМ ЧИНОМ ДОКУМЕНТАЛЬНО ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ЦЕЙ ФАКТ? 97

2. ЧИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У ДЕРЖАВНІЙ ЧИ КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ? 97

3. ЧИ ПОТРЕБУЄ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВІР РЕНТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА? 98

4. ЯКІ ПІДСТАВИ ДАЮТЬ ПРАВО ПРЕТЕНДУВАТИ СПАДКОЄМЦЮ НА ОБОВ’ЯЗКОВУ ЧАСТКУ? 98

5. ЧИ МОЖЛИВО ПОСВІДЧУВАТИ ДОВІРЕНІСТЬ ВІД КІЛЬКОХ ОСІБ? 98

6. ЯКІ ДОГОВОРИ МАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА СІМЕЙНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ ПОТРЕБУЮТЬ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ? 98

7. ЧИ ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ В ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ПРАВОЧИНІВ ДОГОВОРИ ДАРУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА ТА ІПОТЕКИ? 99

ОЛЕНА ЧУЄВА

1. ТЕКСТ ЗАЯВИ ПРО ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ. ЩО МІНІМУМ У ЦІЙ ЗАЯВІ ПОВИННО БУТИ ЗА ЗМІСТОМ? 100

Зразок № 1

заяви про прийняття спадщини 100

2. ЧИ МОЖЛИВО РЕЄСТРУВАТИ В РЕЄСТРІ ПРАВОЧИНІВ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ У РОЗСТРОЧКУ, З УМОВОЮ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПІСЛЯ РОЗРАХУНКУ? ТЕ Ж САМЕ В РЕЄСТРІ ПРАВ ВЛАСНИКІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА? 101

3. ЧИ ПОТРІБНО НОТАРІУСУ ВИМАГАТИ ДОГОВІР КРЕДИТУ (ПОЗИКИ) ПРИ ПОСВІДЧЕННІ ЗАСТАВИ (СТ. 3 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАСТАВУ»)? ЗАСТАВА ПОХІДНА ВІД ОСНОВНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, А НЕ ВІД КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ (ДОГОВОРУ ПОЗИКИ). 101

4. ЩО СЛІД ВРАХОВУВАТИ НОТАРІУСУ, ПОСВІДЧУЮЧИ ДОГОВІР ПРО ПОДІЛ МАЙНА, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У СПІЛЬНІЙ ЧАСТКОВІЙ ВЛАСНОСТІ? ПОРЯДОК ПОСВІДЧЕННЯ ТАКОГО ДОГОВОРУ. 101

Зразок № 2

договору про поділ спільного майна між співвласниками спільної часткової власності

зі сплатою грошової компенсації 102

НАТАЛІЯ САУТЕНКО

1. ЯКЩО СТРОК У ДОВІРЕНОСТІ НЕ ВСТАНОВЛЕНИЙ, ЧИ МОЖЛИВО В ЦЬОМУ ВИПАДКУ ПЕРЕДОРУЧЕННЯ? (СТ. 247 ЦКУ) 105

2. КУПІВЛЯПРОДАЖ КВАРТИРИ ПРЕДСТАВНИКОМ ЗА ДОВІРЕНІСТЮ.

ЧИЮ КОПІЮ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРА З ПОМІТКОЮ «З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО» ЗАЛИШАЄ В СЕБЕ НОТАРІУС? 105

3. ЧИ ПОТРІБНА ЗГОДА ПОДРУЖЖЯ НА КУПІВЛЮ КВАРТИРИ?

(МАЙНО ТА КОШТИ ЗА ЦКУ)? 105

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ШЛЮБУ:

а) ЧЕРЕЗ РЕЄСТР ЧИ ВХІДНУ КОРЕСПОНДЕНЦІЮ;

б) НА БЛАНКУ ЧИ НІ? 106

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ІНШОЮ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ 106

ЛЮБОВ ПРОХОР

ДОГОВІР РЕНТИ ЗА НОВИМ ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 107

Зразок

договору безстрокової ренти на користь декількох осіб 111

АНДРІЙ СИДОРЕНКО

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ НОТАРІАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ТА КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА ЗА УЧАСТЮ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ, КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, ПРЕДСТАВНИЦТВ МІЖНАРОДНИХ ТА ІНОЗЕМНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 114

ІРИНА ЖИЛІНКОВА

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ СІМЕЙНОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСІВ УКРАЇНИ У ЗАПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ 117

ОЛЕНА КІБЕНКО

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 123

ВІТАЛІЙ КАРА

ОДНОСТОРОННІ ПРАВОЧИНИ У НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 129

Зразок № 1

згоди батьків на вчинення правочину неповнолітньою особою 132

Зразок № 2

відмови неповнолітнього від привілеєвої купівлі частки у праві власності на житловий будинок 133

Зразок № 3

згоди батьків на надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі 134

Зразок № 4

згоди батьків на реєстрацію неповнолітньої особи підприємцем 135

Зразок № 5

схвалення дій, вчинених представником з перевищенням повноважень 136

Зразок № 6

скасування довіреності 137

Зразок № 7

скасування заповіту 138

Зразок № 8

відмови від договору найму 139

Зразок № 9

згоди подружжя на укладення договору 140

Зразок № 10

договору купівлі-продажу 141

АНДРІЙ ЄЩЕНКО

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ НОТАРІУСОМ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО СПЛАТУ АЛІМЕНТІВ 144

АНДРІЙ ЄЩЕНКО

ПРОДАЖ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ,

ВІДНОСНО ЯКОГО НАКЛАДЕНО ЗАБОРОНУ ВІДЧУЖЕННЯ 146

НАТАЛИЯ САУТЕНКО

ЗАМЕНА СТОРОН В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ И ИПОТЕЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 148

ІРИНА ЖИЛІНКОВА

СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ У ЗАПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ 152

ОЛЕНА СІРЯКОВА

ВЕКСЕЛЬ 159

ВАСИЛЬ ОЛІЙНИК

ЩО НЕ МОЖЕ БУТИ ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ (ПАМ’ЯТКА НОТАРІУСА) 171

ОЛЕГ ПОПОВЧЕНКО

ДОПИТ НОТАРІУСА ЯК СВІДКА 174

ІННА СПАСИБО-ФАТЄЄВА

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРЕДСТАВНИЦТВА 178

ВОЛОДИМИР МАРЧЕНКО

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ З ВІДКЛАДАЛЬНОЮ

АБО СКАСУВАЛЬНОЮ УМОВАМИ 183

ІРИНА ЖИЛІНКОВА

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ НОРМ НОВОГО СІМЕЙНОГО

ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 185

Зразок

заяви одного з подружжя про визнання права власності другого з подружжя на майно 187

ОЛЕНА КІБЕНКО

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО: ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 190

ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА

ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ: ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 195

СЕРГІЙ ЄМЕЛЬЯНЧИК

ПРАВО ДРУЖИНИ, ЯКА МЕШКАЄ У БУДИНКУ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ЇЇ ЧОЛОВІКУ НА ПРАВІ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ, У РАЗІ ВІДЧУЖЕННЯ ЦЬОГО БУДИНКУ 200

ГАЛИНА ГРИЦЕНКО

ДОГОВОРИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ У ДОГОВОРІ ЦІНИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 203

ІРИНА ЖИЛІНКОВА, Михайло ШУЛЬГА

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ПРИВАТИЗОВАНИХ ПОДРУЖЖЯМ 207

ВОЛОДИМИР МАРЧЕНКО

ПОРЯДОК СПАДКУВАННЯ ГРОМАДЯНАМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ФАКТИЧНИХ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИНАХ 213

ИРИНА ЖИЛИНКОВА

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬСЯ В БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 215

ІННА СПАСИБО-ФАТЄЄВА

ВІДЧУЖЕННЯ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ ПРИ НАЯВНОСТІ ПРАВ ІНШИХ ОСІБ НА НЬОГО, ЗОКРЕМА, ПРИ АРЕШТІ АБО ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ. ПРІОРИТЕТИ, ЯКІ МАЮТЬ МІСЦЕ ПРИ ЦЬОМУ 219

ВОЛОДИМИР МАРЧЕНКО

ІПОТЕКА ТА ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 225

ГАЛИНА ГРИЦЕНКО

ТАРИФИ НА ГАЗ ДЛЯ НОТАРІУСА 227

ОЛЕНА КІБЕНКО

ЩОДО ЗМІСТУ ДОВІРЕНОСТІ, ЯКА ВИДАЄТЬСЯ ПРЕДСТАВНИКУ АКЦІОНЕРА ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 233

ВОЛОДИМИР МАРЧЕНКО

ОДНОЧАСНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТА ІПОТЕКИ ПІД ЧАС ДІЇ СТ. 12 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН І БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ» 237

СЕРГІЙ ЄМЕЛЬЯНЧИК

ЧИ МОЖНА ВИДАВАТИ ДУБЛІКАТ ДОВІРЕНОСТІ ПОВІРЕНІЙ ОСОБІ? 240

ГАЛИНА ГРИЦЕНКО

ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ НОТАРІУСА 242

Лист Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.03.2006 р. № 01-39-09/1538

«Щодо тарифів на електричну енергію для приватних нотаріусів» 242

ЕЛЕНА КОВАЛЕВА

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В УКРАИНЕ ИНОСТРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 245

ВОЛОДИМИР МАРЧЕНКО

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ ОСОБОЮ, ЯКА НЕ МОЖЕ ВЛАСНОРУЧНО ПОСТАВИТИ ПІДПИС 248

ІННА СПАСИБО-ФАТЄЄВА

ЗАМІНА ОРЕНДОДАВЦЯ В ДОГОВОРІ ОРЕНДИ — ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ 249

ТЕТЯНА БАЗАНОВА

ОФОРМЛЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ НА ГРОШОВІ ВКЛАДИ,

ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В УСТАНОВАХ БАНКУ 251

ВАЛЕНТИНА САМІЛИК

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ДУБЛІКАТА ПРАВОЧИНУ 253

АЛЛА КАЛЬНІЧЕНКО

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (У ЗАПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ) 255

ГАЛИНА ГРИЦЕНКО

ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ З ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА, НА ЯКЕ БУЛО НАКЛАДЕНО АРЕШТ 258

ІРИНА МЕЛЬНИК

АНАЛІЗ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРОКІВ ВЧИНЕННЯ ПРОТЕСТУ ВЕКСЕЛЯ І ПРОБЛЕМИ ЇХНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 266

ОЛЕНА ПЕЛЕХ

ОСОБЛИВОСТІ ПОСВІДЧЕННЯ ПРАВОЧИНІВ, ПРЕДМЕТОМ ЯКИХ Є ОБ’ЄКТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 275

АЛЛА КАЛЬНІЧЕНКО

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

У ЗАПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ 277

ЛЮДМИЛА САДИХОВА

ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ ЗА СПІЛЬНИМ ЗАПОВІТОМ ПОДРУЖЖЯ ТА ЗА СПАДКОВИМ ДОГОВОРОМ 282

ІРИНА МЕЛЬНИК

ПІДСТАВИ ВИНЕСЕННЯ НОТАРІУСАМИ ПОСТАНОВ ПРО ВІДМОВУ У ВЧИНЕННІ ПРОТЕСТІВ ВЕКСЕЛІВ

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ НОТАРІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ) 284

АЛЛА КАЛЬНІЧЕНКО

ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРАВА ЗА СУЧАСНИХ УМОВ 294

ОЛЕГ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН: ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ 298

ТЕТЯНА КОВАЛЬЧУК, Олена ЗАЄЦЬ

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 304

ДМИТРО КОТ

ОСОБЛИВОСТІ ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ДЕРЖАВНОГО Й КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА В ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ 312

ІРИНА МЕЛЬНИК

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НОТАРІУСА ПРИ ВЧИНЕННІ ПРОТЕСТУ ВЕКСЕЛЯ 319

ВОЛОДИМИР МОСКІВЕЦЬ

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 325

АНДРІЙ СИДОРЕНКО

ПОСВІДЧЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЗА УЧАСТІ ОСІБ, ЯКІ ВІДМОВИЛИСЯ

ВІД ПРИЙНЯТТЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРА 335

ОЛЕГ ПОПОВЧЕНКО

ЛИСТ ВІД ПРОКУРОРА 338

ОЛЕКСІЙ ЗАЙЦЕВ

ЩОДО СПЛАТИ ПРИВАТНИМИ НОТАРІУСАМИ ПОСЛУГ

ЗА ТЕПЛО- І ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ У ЖИТЛОВОМУ ПРИМІЩЕННІ 341

Додаток № 1

Рішення Харківської міської ради від 04.10.2006 р. № 802 345

Додаток № 2

Рішення Харківської міської ради від 04.10.2006 р. № 804 346

ЄЛІЗАВЕТА ЛАГУТІНСЬКА

«РОБОЧІ БУДНІ» НОТАРІУСА, АБО «ЩО РОБИТИ, ЩОБ ПОДІБНЕ В МАЙБУТНЬОМУ БУЛО НЕМОЖЛИВЕ» 350

НАТАЛІЯ САУТЕНКО

НАКЛАДЕННЯ ЗАБОРОНИ ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В МЕЖАХ ІПОТЕЧНИХ ВІДНОСИН 352

УХВАЛА КОЛЕГІЇ СУДДІВ СУДОВОЇ ПАЛАТИ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 354

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА 355

РЕШЕНИЕ СУДА Л. РАЙОНА Л. ОБЛАСТИ 357

ІРИНА ЖИЛІНКОВА

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ АКЦІЙ У КОНТЕКСТІ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН 359

ІННА СПАСИБО-ФАТЄЄВА

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ДОГОВОРІВ: ПРЕДМЕТ, ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 363

ІННА СПАСИБО-ФАТЄЄВА

ПОРЯДОК ПОСВІДЧЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ 371

ОЛЕНА ЧУЄВА

ПОСВІДЧЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЗА УЧАСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 374

ІННА СПАСИБО-ФАТЄЄВА

ОСОБЛИВОСТІ ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ВІДЧУЖЕННЯ ТА ІПОТЕКИ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 376

ІННА СПАСИБО-ФАТЄЄВА

ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ЗА ІПОТЕЧНИМ ДОГОВОРОМ 379

НАТАЛІЯ САУТЕНКО

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ВИПУСК ЗАСТАВНОЇ 382

КАТЕРИНА МАРЧУК

ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ТА ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН У НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 385

ОЛЕКСІЙ ЗАЙЦЕВ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІДІБРАННЯ ПОЯСНЕНЬ ТА ДОПИТУ НОТАРІУСА

ЯК СВІДКА 388

ОЛЕКСІЙ ЗАЙЦЕВ

ПРОБЛЕМИ ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ, СЛІДЧОГО

ТА ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 394

ІННА СПАСИБО-ФАТЄЄВА

ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ НА ЧАСТКУ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА: «ЗА» І «ПРОТИ» 401

ОЛЕНА ЧУЄВА

ВІДПОВІДІ НА ДЕЯКІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 407

ВОЛОДИМИР ЄРЬОМЕНКО

ТРУДОВІ КНИЖКИ І РЕЄСТРАЦІЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 410

МЕТОДИЧНА рада Асоціації приватних нотаріусів Харківської області

ЩОДО ЛИСТІВ ПОДАТКОВОЇ ПРО ВИМОГИ НАДАТИ «РОЗШИФРОВКИ ВИТРАТ» ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ЗА ПОПЕРЕДНІ РОКИ 412

ОЛЕГ ПОПОВЧЕНКО

СТАРИЙ ЗАПОВІТ ЯК ДЖЕРЕЛО СПАДКОВОГО ПРАВА 414

ОЛЕНА ЧУЄВА

ВІДПОВІДІ НА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗІ СПАДКОВОГО ПРАВА ЗА ПІДСУМКАМИ «КРЫМСКИХ ВСТРЕЧ НОТАРИУСОВ» 417

МЕТОДИЧНА рада нотаріусів Харківської області

АНАЛІЗ ВИРІШЕННЯ КАЗУСІВ З НОТАРІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ НОТАРІУСАМИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 422

ОЛЕНА ЧУЄВА

«ВЕЛИКА ТАЄМНИЦЯ, АБО КОПІЯ ІЗ СПРАВ НОТАРІУСА» 429

СЕРГІЙ ГРИНЕНКО, Катерина ПАВШУК

ВИЇМКА ТА ОБШУК У НОТАРІУСА: НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ 431

Пам’ятка нотаріусу при проведенні виїмки 440

ВАСИЛЬ КРАТ

ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО КУПІВЛІ ПАМ’ЯТОК 442

Інформація про книжку

Обгортка: М'яка
Автор: Марченка В.М, Чуєвої О.Д
Рік: 2011
К-сть сторінок: 448

Доставка

- по Києву 20грн (доставляємо у день замовлення)
- по Україні доставку оплачує клієнт (за 2-3 дні)

Сподобався продукт? Поділися!Коментувати чи задати питання:

Ваше имя

Ваш отзыв:

Оценка: Плохо Хорошо

Проверка: 5+3 =