Конституційне право України у схемах.

Конституційне право України у схемах. Збільшити
95

Ціна: 95 грн.

Артикул: 1029 Нема в наявності

Мова книги

Українська

Телефони для замовлень:

093 975 74 68 — Life :)
097 93 83 611 — Київстар

Опис

 

У навчальному посібнику у вигляді схем висвітлено курс Конституційне право України. Матеріал викладено відповідно до державних освітніх стандартів із урахуванням останніх змін в українському законодавстві. 
Видання розраховане на студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та викладачів.
Зміст:
 
ЗМІСТ ТЕМА 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА. Поняття конституційного права України. Предмет і метод конституційного права України. Система галузі конституційного права України Конституційно-правові відносини: поняття, суб'єкти, об'єкти. Юридичні факти у конституційному праві України. Кон-ституційно-правова відповідальність: поняття, особливості, види. Джерела конституційного права України права: поняття, особливості, види Наука конституційного права України. Конституційне право України як навчальна дисципліна ТЕМА 2. ОСНОВИ ВЧЕННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЮ. Поняття, структура та ознаки конституціоналізму. Поняття та суть конституції. Соціальна сутність конституції. Форма і структура конституції. Класифікація конституцій. Механізм реалізації Конституції України. Прийняття та зміна конституції. Загальна характеристика Конституції Автономної Республіки Крим. Правова охорона Конституції України. ТЕМА 3. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ. Поняття, суть, ознаки та гарантії конституційного ладу України. Поняття та принципи державного ладу України. Поняття, принципи та структура суспільного ладу. Конституційне регулювання суспільних відносин в Україні. ТЕМА 4. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ. Конституційні основи правового статусу особи в Україні. Поняття громадянства і належність до громадянства України. Принципи громадянства України. Порядок набуття та припинення громадянства України. Державні органи, які беруть участь у вирішенні питань громадянства. Конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства, біженців, за-кордонних українців та іммігрантів в Україні. Право притулку в Україні. ТЕМА 5. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ. Поняття і види основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Украї-ні. Міжнародно-правові стандарти прав та свобод людини і громадянина Особисті (грома-дянські) права та свободи людини і громадянина. Політичні права і свободи громадян Украї-ни. Соціально-культурні права і свободи людини і громадянина. Економічні права і свободи людини і громадянина. Конституційні обов'язки людини і громадянина. Гарантії конституцій-них прав і свобод людини і громадянина в Україні. Права людини і громадянина в Україні в умовах надзвичайного стану та їх гарантії. ТЕМА 6. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ. Конституційно-правове регулювання статусу об'єднань громадян. Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні. ТЕМА 7. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ. Поняття та форми безпосередньої демократії. Поняття, соціальні функції та види виборів. Поняття виборчого права. Принципи виборчого права України. Поняття та види виборчих систем. Виборчий про-цес та його етапи. Поняття, соціальне призначення та види референдумів. Порядок прове-дення референдумів. ТЕМА 8. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛА-ДИ В УКРАЇНІ. Державна влада як інститут конституційного права. Система органів державної влади. Принципи організації та діяльності органів державної влади ТЕМА 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ. Поняття парла-менту та парламентаризму. Конституційно-правовий статус парламенту України – Верховної Ради України. Структура Верховної Ради України. Організація роботи Верховної Ради України. Функції та повноваження Верховної Ради України. Конституційно-правовий статус Уповнова-женого Верховної Ради з прав людини. Рахункова палата України. Акти Верховної Ради України. Законодавчий процес. Конституційно-правовий статус народного депутата України. ТЕМА 10. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ. Загальна характе-ристика інституту президента. Порядок обрання Президента України. Функції та компетенція Президента України. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи й служби Президента України. Адміністрація Президента України. ТЕМА 11. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ. Поняття виконавчої влади та її функції. Система органів виконавчої влади в Україні. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України. Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади. Місцеві ор-гани виконавчої влади: види, призначення, повноваження. ТЕМА 12. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВОЇ СИСТЕМИ, ОРГАНІВ ПРОКУРАТУ-РИ ТА АДВОКАТУРИ. Конституційні засади правосуддя в Україні. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Конституційно-правовий статус про-куратури. Конституційно-правовий статус адвокатури. ТЕМА 13. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Адміністративно-територіальний устрій як просторова основа утворення і діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Поняття та основні концепції походження місцевого самоврядування. Принципи, завдання та функції місцевого самоврядування. Ос-нови місцевого самоврядування в Україні. Система місцевого самоврядування в Україні. Повноваження органів місцевого самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування в Україні. ТЕМА 14. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ. Поняття, сутність, структура та різновиди національної безпеки України. Основні загрози національній безпеці України та напрями державної політики у сфері національної безпеки. Повноваження суб'єктів забезпечення національної безпеки. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Інформація про книжку

Обгортка: Тверда обкладинка
Автор: Кафарський В.І.,Припхан І.І.
ISBN: 978-966-2609-36-3
Рік: 2013
К-сть сторінок: 272

Доставка

- по Києву 20грн (доставляємо у день замовлення)
- по Україні доставку оплачує клієнт (за 2-3 дні)

Сподобався продукт? Поділися!Коментувати чи задати питання:

Ваше имя

Ваш отзыв:

Оценка: Плохо Хорошо

Проверка: 5+3 =